Materi - Tata Kalimat

Materi Tata Kalimat membahas frase, klausa, pola kalimat aktif-kalimat pasif, makna ambigu, pola kalimat inti, kalimat transformasi, majemuk, dan kalimat efektif.