• Videos

Now you are watching :

Video Playlist

 • 16. Cina - Etimologi
 • 17. Cina - Garis Waktu Umum
 • 18. Cina - Asal-usul Peradaban 1
 • 19. Cina - Asal-usul Peradaban 2
 • 19. Cina - Dinasti Xia
 • 20. Cina - Dinasti Zhou (timur)
 • 21. Cina - Dinasti Zhou (barat)
 • 22. Cina - Dinasti Shang
 • 23. Cina - Dinasti Qin
 • 24. Cina - Dinasti Han
 • 25. Cina - Corak Kehidupan Politik
 • 26. Cina - Corak Kehidupan Sosial
 • 27. Cina - Corak Kehidupan Religi
 • 28. Cina - Corak Kehidupan Budaya -