• Videos

Now you are watching :

Video Playlist

  • 01 definisi peta
  • 02 penggolongan peta (skala)
  • 03 penggolongan peta (objek)
  • 04 penggolongan peta ( isi)
  • 05 unsur kelengkapan peta 1
  • 06 unsur kelengkapan peta 2
  • 07 Membuat peta berdasarkan jarak dan arah
  • 08 membuat peta berdasarkan data koordinat
  • 09 prinsip dan sumber data
  • 10 komponen