Materi - Nouns and Pronouns

Materi tentang nouns (kata benda) dan pronouns (pronomina). Terdapat informasi tentang singular & plural nouns, countable & uncountable nouns.