• Videos

Now you are watching :

Video Playlist

  • Pendahuluan
  • Sifat Materi
  • Perubahan Materi
  • Penggolongan Materi
  • Nama Unsur dan Lambang Unsur
  • Partikel Penyusun Materi
  • Campuran
  • Kadar Zat dalam Campuran