Dinamika Senioritas di Lingkungan Pelajar

Apakah fenomena senioritas di kalangan pelajar selalu identik dengan hal yang buruk seperti bullying? Bagaimana interaksi antara senior & junior yang sehat di kalangan pelajar dijabarkan di sini. Buat lo semua yang mungkin sekarang baru masuk SMA, baru masuk dunia kuliah, atau baru masuk organisasi kampus/sekolah, atau baru masuk bimbel, pasti ngalamin yang rasanya masuk ke lingkungan baru yang betul-betul asing. Ada rasa enggan, was-was, sungkan, canggung yang mungkin menghantui …